Oase Pumpe

|  Mlaznice | Pumpe | Filteri Rasveta Ostala oprema |

OASE ponuda sadrži širok raspon pumpi različitog protoka, pritiska i namene koji se biraju prema vrsti mlaznica koje se ugrađuju u fontane.
Mogu biti potapajuće ili za spljnju upotrebu u pumpnim stanicama. Odlikuju se visokim performansama, dugotrajnošću i pouzdanošću u radu.

Da bi vam olakšali izbor prikazali smo uporednu tabelu pumpi, prskalica odnosno visine vodenog mlaza i potrebnog prečnika cevi.

oblik i visina vodenog mlaza Oase pumpi

tabela karakteristika Oase pumpe-mlaznice

tabela karakteristika Oase pumpe-mlaznice

Ovako izgledaju neke od Oase pumpi

 
 

Oase pumpa

Oase pumpa

Oase pumpa 2

Oase pumpa 2

Oase pumpa 3

Oase pumpa 3

 
 
Oase pumpa 4

Oase pumpa 4

Oase pumpa 5

Oase pumpa 5

Oase pumpa 6

Oase pumpa 6

 
 
Oase pumpa 7

Oase pumpa 7