Postupak uređenja zelenih površina

Ovde možete videti nekoliko konkretnih primera kako se odvija postupak izvođenja radova na jednoj zelenoj površini – od pripremnih do zavrsnih.

Plan sadnje moze biti po vašoj želji ili na osnovu zadatog projekta (plana sadnje).

Takođe možemo vam i mi uraditi animirani (kompjuterski) plan uređenja vaše zelene površine.

Pogledajte nekoliko primera izgleda zelenih površina pre i posle nas:

Oaza Projekt - Uređenje prostora

Oaza Projekt – Uređenje prostora

Primer I

o0120_s

Primer izgleda dvorišta pre radova.

Nakon uvida u stanje prostora koga treba urediti na samoj lokaciji, sledi..

o0121_s

Animirano idejno rešenje

Izrada animiranog idejnog rešenja, koje uz konsultacije sa naručiocem radova se pretvara u finalno rešenje, nakon čega se pristupa radovima…

o0122_s

Dvorište po završetku radova

Po završetku radova preostaje vam da uživate.

Primer II

Nakon svih građevinskih radova uvek vam ostane neugledno dvorište. Oaza Projekt vam sa lakoćom može rešiti ovakav problem.

o0130_s

Primer izgleda dvorišta pre radova.

Nakon što smo razmotrili sve mogućnosti i vaše želje, predložili smo ovakvo rešenje.

o0131_s

Primer animiranog idejnog rešenja

U ovom stadijumu se postavljaju prskalice zalivnog sistema koji možete od nas naručiti.

Sadnja biljaka i polaganje travnog busena

Sadnja biljaka i polaganje travnog busena

Sadnja ukrasnog bilja i drveća. Po završetku radova preostaje vam da uživate.

Pogledajte još neke od primera uredjenja i izgleda zelenih površina i novih travnjaka pre i posle nas: