Zalivni sistem kap po kap

|  Zalivanje travnjaka | Mini zalivni sistem | Zalivanje kap po kap |

Zalivni sistemi kap po kap omogućavaju zalivanje tačno gde treba i koliko treba. Time se omogućava značajna ušteda vode, tečnih đubriva i pesticida koji se ovim sistemom mogu transportovati direktno do korena biljke. Sistem može biti izveden kao površinski i sa ukopavanjem.

Raspolažemo crevima i prskalicama za zalivanje po sistemu "Kap po kap".

Pozovite nas za više detalja ili pogledajte u prodavnici.

 

zalivanje kap po kap zalivanje kap po kap

test sistema zalivanja kap po kap test sistema zalivanja kap po kap