Zalivni sistem kap po kap

|  Zalivanje travnjaka | Mini zalivni sistem | Zalivanje kap po kap |

Zalivni sistemi kap po kap omogućavaju zalivanje tačno gde treba i koliko treba. Time se omogućava značajna ušteda vode, tečnih đubriva i pesticida koji se ovim sistemom mogu transportovati direktno do korena biljke. Sistem može biti izveden kao površinski i sa ukopavanjem.

Raspolažemo crevima i prskalicama za zalivanje po sistemu "Kap po kap".

Takođe raspolažemo kompletnom opremom za poljoprivredno navodnjavanje Kap po Kap
kao i opremom za mini akomulacije: pumpe, cevi, fitinzi, folije itd.

Pozovite nas za više detalja ili pogledajte u prodavnici.

Oaza Projekt - Kap po Kap

Oaza Projekt - Kap po Kap

zalivanje kap po kap

zalivanje kap po kap

test sistema zalivanja kap po kap

test sistema zalivanja kap po kap

u zavisnosti od vrste biljke koja se zaliva . koristimo vise vrsta kapljaca za natapanje zemljista

u zavisnosti od vrste biljke koja se zaliva . koristimo vise vrsta kapljaca za natapanje zemljista

sistem kap po kap u radu

sistem kap po kap u radu