Oase tretman vode i filtracija

Oase filteri i oprema za prečišćavanje vode vam omogućavaju konstantan kvalitet vode u fontanskom sistemu , Bio bazenu itd. Na raspolaganju su različiti filteri za uklanjanja svih vrsta nečistoća, od fizičkih do bakterioloških i hemijskih.

Pozovite nas za više informacija o Oase filterima.

OASE

Sand Filter - peščani filteri

Peščani filter D600 mm ili D800 mm za filtraciju vode sa pratećom opremom za uzorkovanje i tretman vode odgovarajucim hemijskim sredstvima.

Karakteristike proizvoda:

  • Efficient, mechanical water filtration
  • Extends the cleaning interval
  • Environmentally-friendly mechanical filtration
  • Pre-assembled, easy-to install unit comprised of filter, pump, and multi-port valve
  • Easy to clean

Detaljne tehničke karakteristike pogledajte na sajtu Oase Liwing Water.