Ozelenjavanje

Uređenje zelenih površina i ozelenjavanje. Ozelenjavanje odnosno uredjenje zelenih površina je obimna delatnost koja obuhvata širok spektar radova i upotrebe raznovrsne opreme i materijala.

Postupak uređenja zelenih površina

Podizanje (formiranje) travnjaka

Galerija formiranih zelenih površina

NAŠE USLUGE

  • nabavka i sadnja raznovrsnog sadnog materijala (liscari, četinari, ukrasno žbunje, cvetnice, perene i dr.)
  • podizanje novih travnjaka (sejanih ili u rolnama) sa svim pripremnim  radovima i rekonstrukcija postojećih travnjaka (vertikulisanje aeracija, prehrana i dr.)
  • ugradnja sistema za navodnjavanje (sa “pop-ap” prskalicama i sistemi kap po kap)
  • izrada vodenih površina (fontane, potoci, jezerca i dr.)
  • prateci radovi – malciranje, dekoracija kamenčićima, oivičenje, dreniranje, prateće instalacije, dekorativna rasveta, baštenski mobilijar i dr.
  • sezonsko i investiciono održavanje zelenih površina (prolećno i jesenje sređivanje,  orezivanje , prehrana, zamena ostecenog sadnog materijala, hemijski tretmani zaštita, prehrana i drugi prateći radovi)

galeriji fotografija izvedenih radova možete pogledati nešto od onoga sto smo imali prilike da uradimo.  Nešto od toga bi moglo da bude rešenje i za vašu zelenu površinu. Ako nas posetite ili pozovete da dodjemo kod vas i na licu mesta izvršimo obradu i snimanje terena bićete u mogucnosti  da  pogledate i mnogo širi spektar  rešenja na koji način bi mogla biti uredjena vasa zelena površina.

Kao primer procesa izvodjenja radova na jednoj zelenoj površini od pripremnih do završnih radova pogledajte stranicu postupak uredjenja zelenih površina.

Tu možete videti kako izgledaju neke od rađenih zelenih površina pre i posle nas.

Ozelenjavanje dvorišta
Ozelenjavanje dvorišta