Zalivni sistem kap po kap

Zalivni sistemi kap po kap omogućavaju zalivanje tačno gde treba i koliko treba. Time se omogućava značajna ušteda vode, tečnih đubriva i pesticida koji se ovim sistemom mogu transportovati direktno do korena biljke. Sistem može biti izveden kao površinski i sa ukopavanjem.

Raspolažemo crevima i prskalicama za zalivanje po sistemu „Kap po kap“.

Takođe raspolažemo kompletnom opremom za poljoprivredno navodnjavanje Kap po Kap
kao i opremom za mini akomulacije: pumpe, cevi, fitinzi, folije itd.

Pozovite nas za više detalja ili pogledajte u prodavnici.

kap po kap 01
Oaza Projekt - Kap po Kap
kap po kap 02
zalivanje kap po kap
kap po kap 03
test sistema zalivanja kap po kap
kap po kap 04
u zavisnosti od vrste biljke koja se zaliva . koristimo vise vrsta kapljaca za natapanje zemljista
kap po kap 05
sistem kap po kap u radu